Katarina Zemanova

Banská Bystrica

www.prekladatelia.eu/katarinazemanova/ [ kontakty a informácie ]

Agentúra DUTIS

Banská Bystrica, Námestie Štefana Moysesa 2

Prekladateľské a tlmočnícke služby v 35 jazykoch. [ kontakty a informácie ]

Aurélius-Germanica lingua

Rimavská Sobota, K.Mikszátha 27

Úradné preklad s okrúhlou pečiatkou dokumentov od dovezených vozidiel, vysvedčení, diplomov, výpisov z registra trestov, živnostenských listov, rodných a sobášnych listov a iných úradných listín z nemeckého jazyka do slovenského a opačne. Ponúkame preklady za nízku cenu a za najkratší čas, prípadne na počkanie, bez osobitných príplatkov. [ kontakty a informácie ]

Agentúra Interpret

Banská Bystrica, Povstalecká 39 Banska Bystrica

Preklady a tlmočenie v 35 jazykoch [ kontakty a informácie ]

Mgr.Katarína Medveďová - IN VERBUM

Banská Bystrica, Horná 67

Preklady a tlmočenie z/do 18 jazykov [ kontakty a informácie ]

EUROTEXT.INFO

Banská Bystrica

Prekladáme texty predovšetkým v jazykových kombináciách nemčina - čeština - slovenčina. Nemčina - čeština s úradným overením aj simultánne - kabínové tlmočenie. Kancelária t. č. v Čechách - Mariánské Lázně. Všetky tri jazyky materinské. [ kontakty a informácie ]

Mgr. Roman Majoroš - TRANSLANG

Zvolen, Centrum 2352/9

Preklady a tlmočenie z nasledujúcich jazykov do slovenčiny anglický, taliansky, nemecký, francúzsky, španielský, maďarský, poľský, srbský, ruský, chorvátsky. Špecializácia medicína, automobilový priemysel, strojárstvo, poľnohospodárstvo, chémia, ekonomické a obchodné texty, poisťovníctvo. [ kontakty a informácie ]

Mgr. Melicheríková Daša

Zvolen, Dukelských hrdinov 140/22

Overené preklady a tlmočenie - nemecký jazyk. [ kontakty a informácie ]

Inštitút jazykov a vzdelávania Banská Bystrica

Banská Bystrica, Kapitulská 13

Preklady - úradné aj neúradné z/do 42 jazykov; jazykové kurzy - anglický, nemecký, španielsky, ruský, poľský jazyk; kurzy účtovníctva - jednoduché, podvojné, mzdové, počítačové a firemné kurzy [ kontakty a informácie ]

Inštitút jazykov a vzdelávania Banská Bystrica

Banská Bystrica, Kapitulská 13

Preklady - úradné aj neúradné z/do 42 jazykov; jazykové kurzy - anglický, nemecký, španielsky, ruský, poľský jazyk; kurzy účtovníctva - jednoduché, podvojné, mzdové, počítačové a firemné kurzy [ kontakty a informácie ]

i-preklad.sk

Banská Bystrica, Starohorská 6152/24

i-preklad Inteligentný preklad, prekladateľské služby , tlmočnícke služby, jazyková vyučba, anglický jazyk, taliansky jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk, slovenský jazyk, online kalkulácia [ kontakty a informácie ]

Inštitút jazykov a vzdelávania Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom, Pod Donátom 5

Prekladateľská agentúra, jazyková škola, kurzy účtovníctva, kurzy PC, odborné kurzy, semináre, doučovanie. [ kontakty a informácie ]

Katarína Zemanová, Mgr.

Rimavská Sobota

Preklady a tlmočenie pre nemecký jazyk špecializácia pre nasledujúce odbory - financie, ekonomika, hospodárstvo dohody, zmluvy, prezentácie, korešpodencia - Európska únia zmluvy, projekty, prezentácie, ustanovenia - technika, strojárstvo návody, prezentácie, cenníky - cestovný ruch - numizmatika - jedálne lístky, cenové ponuky, katalógy Samozrejmosťou je preklad všeobecných textov, obchodnej a firemnej korešpondencie, zmlúv, prospektov, reklám, či www stránok. [ kontakty a informácie ]

Katarína Zemanová, Mgr.

Banská Bystrica

Preklady pre nasledujúce odbory - financie, ekonomika, hospodárstvo dohody, zmluvy, prezentácie, korešpodencia - Európska únia zmluvy, projekty, prezentácie, ustanovenia - technika, strojárstvo návody, prezentácie, cenníky - cestovný ruch - numizmatika - jedálne lístky, cenové ponuky, katalógy Samozrejmosťou je preklad všeobecných textov, obchodnej a firemnej korešpondencie, zmlúv, prospektov, reklám, či www stránok. [ kontakty a informácie ]

Miriama Husenicová

Brezno

Preklady a tlmočenie z nemeckého jazyka / ruské ho jazyka. Špecializácia cestovný ruch, odbroné preklady, umelecké preklady, konzekutívne tlmočenie, simultánne tlmočenie. [ kontakty a informácie ]

PhDr. Natália Lackovičová

Lučenec, Jesenského 14 Lučenec 1

Preklady a tlmočenie z a do anglického a nemeckého jazyka, výučba anglického a nemeckého jazyka. [ kontakty a informácie ]

PhDr.Nadežda Stanová

Rimavská Sobota, Veterná 73

Vykonávam predovšetkým preklady a tlmočenie pre štátne orgány v právnej a ekonomickej oblasti, ale aj preklady rôznych dokumentov pre občanov napr. rodné/sobášne/úmrtné listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, osvedčenia pre automobily dovážané z nemecky hovoriacich krajín, certifikáty o nadobudnutej kvalifikácii, potvrdenia o návšteve školy, atď. [ kontakty a informácie ]

Inštitút jazykov a vzdelávania

Zvolen, Strakonická cesta 2307/5

Úradné a neúradne preklady - viac ako 40 jazykov [ kontakty a informácie ]

Ivan Trtol, RNDr.

Krupina, Záhradná 23

Zmluvy, rozsudky a i né právne texty, ŽL, technické preukazy dovezených vozidiel, výpis z registra trestov a ine štandarrdné dokumenty, vysvedčenia, daňové a ekonomické texty, pedagogika a vzdelávanie, prírodovedné texty. Preukaz úradného prekladateľa. [ kontakty a informácie ]

Mgr. Miroslava Mihalisková - MMMpreklad

Brezno

Preklady textov z a do nemeckého jazyka. [ kontakty a informácie ]

Anna Ihringová

Žiar nad Hronom, Kunešov 70 Kremnica

Návody, manuály, ovládanie strojov a prístrojov, tlmočenie pre technikov pri opravách, montážach a uvedení strojov do prevádzky, tlmočenie pri rôznych technických problémoch, bežná korešpondencia, zmluvy, popisy. [ kontakty a informácie ]

hore