Mgr.Katarína Medveďová - IN VERBUM

Preklady a tlmočenie z/do 18 jazykov

Profesionálny preklad textu v regióne Banská Bystrica
Subjekt je prekladatežská agentúra
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany od 12,- do 24,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Český jazykánoáno
Francúzsky jazykánoáno
Maďarský jazykánoáno
Nemecký jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Španielsky jazykánoáno

Mgr.Katarína Medveďová - IN VERBUM
Meno: Mgr. Katarína Medveďová
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
0915 959 104
inverbum@mail.t-com.sk
www.inverbum.sk