Anna Ihringová

Návody, manuály, ovládanie strojov a prístrojov, tlmočenie pre technikov pri opravách, montážach a uvedení strojov do prevádzky, tlmočenie pri rôznych technických problémoch, bežná korešpondencia, zmluvy, popisy.

Profesionálny preklad textu v regióne Žiar nad Hronom
Počet rokov praxe: 33
Orientačná cena prekladu normostrany od 8.50,- do 12,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazyknieáno

Anna Ihringová
Meno: Anna Ihringová
Kunešov 70
967 01 Kremnica
0911 795 348
annaihringova@gmail.com