Agentúra Interpret

Preklady a tlmočenie v 35 jazykoch

Profesionálny preklad textu v regióne Banská Bystrica
Subjekt je prekladatežská agentúra
Počet rokov praxe: 29
Orientačná cena prekladu normostrany od 20,- do 30,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Český jazykánoáno
Francúzsky jazykánoáno
Holandský jazykánoáno
Nemecký jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Španielsky jazykánoáno

Agentúra Interpret
Meno: Otakár Šavel
Povstalecká 39
974 09 Banska Bystrica
0905 626 698
inerpret@stonline.sk
www.agenturainterpret.com