Aurélius-Germanica lingua

Úradné preklad s okrúhlou pečiatkou dokumentov od dovezených vozidiel, vysvedčení, diplomov, výpisov z registra trestov, živnostenských listov, rodných a sobášnych listov a iných úradných listín z nemeckého jazyka do slovenského a opačne. Ponúkame preklady za nízku cenu a za najkratší čas, prípadne na počkanie, bez osobitných príplatkov.

Profesionálny preklad textu v regióne Rimavská Sobota
Počet rokov praxe: 22
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 15,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazykánonie

Aurélius-Germanica lingua
Meno: Mgr. Marta Andrášová
K.Mikszátha 27
979 01 Rimavská Sobota
0904 821 835
kontakt@agentur-aurelius.sk