PhDr.Nadežda Stanová

Vykonávam predovšetkým preklady a tlmočenie pre štátne orgány v právnej a ekonomickej oblasti, ale aj preklady rôznych dokumentov pre občanov napr. rodné/sobášne/úmrtné listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, osvedčenia pre automobily dovážané z nemecky hovoriacich krajín, certifikáty o nadobudnutej kvalifikácii, potvrdenia o návšteve školy, atď.

Profesionálny preklad textu v regióne Rimavská Sobota
Počet rokov praxe: 27
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazykánoáno
Ruský jazykánoáno

PhDr.Nadežda Stanová
Meno: PhDr.Nadežda Stanová
Veterná 73
979 01 Rimavská Sobota
0905 805 211
nadja.stanova@post.sk