EUROTEXT.INFO

Prekladáme texty predovšetkým v jazykových kombináciách nemčina - čeština - slovenčina. Nemčina - čeština s úradným overením aj simultánne - kabínové tlmočenie. Kancelária t. č. v Čechách - Mariánské Lázně. Všetky tri jazyky materinské.

Profesionálny preklad textu v regióne Banská Bystrica
Počet rokov praxe: 40
Orientačná cena prekladu normostrany od 11,- do 19,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Český jazyknienie
Nemecký jazyknienie

EUROTEXT.INFO
Meno: Tomáš Vorel
Kancelária t. č.
v Čechách - Mariánské Lázně
+420 354 627 114
info@eurotext.info
www.eurotext.info