Agentúra DUTIS

Prekladateľské a tlmočnícke služby v 35 jazykoch.

Profesionálny preklad textu v regióne Banská Bystrica
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 30
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Bulharský jazykánoáno
Český jazykánoáno
Francúzsky jazykánoáno
Nemecký jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Španielsky jazykánoáno

Agentúra DUTIS
Meno: Ján Dula
Námestie Štefana Moysesa 2
974 01 Banská Bystrica
0903 652 637
048/4173867
preklady@dutis.sk