Miriama Husenicová

Preklady a tlmočenie z nemeckého jazyka / ruské ho jazyka. Špecializácia cestovný ruch, odbroné preklady, umelecké preklady, konzekutívne tlmočenie, simultánne tlmočenie.

Profesionálny preklad textu v regióne Brezno
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany od 5,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazykánoáno
Ruský jazyknieáno

Miriama Husenicová
Meno: Miriama Husenicová
0907 465 659
miriama.husenicova@gmail.com