Ivan Trtol, RNDr.

Zmluvy, rozsudky a i né právne texty, ŽL, technické preukazy dovezených vozidiel, výpis z registra trestov a ine štandarrdné dokumenty, vysvedčenia, daňové a ekonomické texty, pedagogika a vzdelávanie, prírodovedné texty. Preukaz úradného prekladateža.

Profesionálny preklad textu v regióne Krupina
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 19.90,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazykánonie

Ivan Trtol, RNDr.
Meno: Ivan Trtol, RNDr.
Záhradná 23
963 01 Krupina
0905 802 274
ivantrtol@gmail.com