SLOVACONTACT PLUS, s.r.o.

Prešov, Švábska 24

Preklady a tlmočenie vo všetkých svetových jazykoch, jazykové kurzy anglického jazyka pre deti aj dospelých mobilné učebne vydavateľstvo [ kontakty a informácie ]

PhDr. Štefan Franko, PhD. - SLOVACONTACT

Prešov, Švábska 24

preklady a tlmočenie vo všetkých svetových jazykoch, jazykové kurzy anglického jazyka vydavateľstvo [ kontakty a informácie ]

Solid-plus

Prešov, Masarykova 2

Preklady-tlmočenie do svetových jazykov [ kontakty a informácie ]

Kvalitné preklady

Poprad, Ludvíka Svobodu 1A

Ponúkame všetky druhy prekladov okrem úradne overených prekladov, ktoré sú vypracované diplomovanými prekladateľmi v odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo. [ kontakty a informácie ]

ADIANA

Kežmarok, Kuzmányho 31

Prekladateľská činnosť [ kontakty a informácie ]

Bc. Viera Sokolová

Stará Ľubovňa

Ponúkam profesionálne preklady všetkých druhov textov, aj právnických a ekonomických. [ kontakty a informácie ]

Solid-plus

Prešov, Masarykova 2

Preklady úradné aj neúradné, jazykové kurzy, doučovanie z predmetov SŠ, ZŠ, príprava na VŠ [ kontakty a informácie ]

Petra Stuhr

Prešov

Neúradné preklady Estónsky, Anglický, Dánsky. Estónsky a Anglicky aj tlmočníctvo. [ kontakty a informácie ]

VLADEX, s.r.o.

Prešov

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do ruštiny, sprostredkovanie prekladov AJ, NJ, ŠJ. [ kontakty a informácie ]

Marek Kurta

Prešov, Martina Benku 5

Preklady z angličtiny, nemčiny, poľštiny, češtiny, slovenčiny a naopak. [ kontakty a informácie ]

Bc. Martina Jeřábková

Prešov

Preklady z/do angličtiny [ kontakty a informácie ]

Mgr. Natália Mikolajová

Prešov, Sídlisko duklianskych hrdinov 8

Prekladateľské služby [anglický a slovenský jazyk] [ kontakty a informácie ]

hore