Kvalitné preklady

Ponúkame všetky druhy prekladov okrem úradne overených prekladov, ktoré sú vypracované diplomovanými prekladatežmi v odbore prekladatežstvo-tlmočníctvo.

Profesionálny preklad textu v regióne Poprad
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Francúzsky jazyknienie
Holandský jazyknienie
Maďarský jazyknienie
Nemecký jazyknienie
Požský jazyknienie
Rumunský jazyknienie
Ruský jazyknienie

Kvalitné preklady
Meno: Martin Profant
Ludvíka Svobodu 1A
058 01 Poprad
0907 690 187
kvalitnepreklady@gmail.com
www.kvalitnepreklady.sk