Petra Stuhr

Neúradné preklady Estónsky, Anglický, Dánsky. Estónsky a Anglicky aj tlmočníctvo.

Profesionálny preklad textu v regióne Prešov
Počet rokov praxe: 22
Orientačná cena prekladu normostrany od 4,- do 8,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknieáno
Dánsky jazyknienie
Estónsky jazyknieáno

Petra Stuhr
Meno: Petra Stuhr
0908 667 780
petrasunshine1@hotmail.com