VLADEX, s.r.o.

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do ruštiny, sprostredkovanie prekladov AJ, NJ, ŠJ.

Profesionálny preklad textu v regióne Prešov
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 16
Orientačná cena prekladu normostrany od 12,- do 15,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Nemecký jazyknienie
Ruský jazyknieáno
Španielsky jazyknienie

VLADEX, s.r.o.
Meno: Vlada Herasymova
089 01 Svidník
0911 648 855
info@vladex.sk
www.preklady.vladex.sk