ADIANA

Prekladateľská činnosť

Profesionálny preklad textu v regióne Kežmarok
Počet rokov praxe: 27
Orientačná cena prekladu normostrany od 14,- do 19,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánonie
Nemecký jazykánonie

ADIANA
Meno: Ľudmila Sosková
Kuzmányho 31
060 01 Kežmarok
0905 856 688
0903 025 818
lilka24@gmail.com