Bc. Martina Jeřábková

Preklady z/do angličtiny

Profesionálny preklad textu v regióne Prešov
Počet rokov praxe: 12
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie

Bc. Martina Jeřábková
Meno: Bc. Martina Jeřábková

martinajerabkova147@gmail.com