Solid-plus

Preklady úradné aj neúradné, jazykové kurzy, doučovanie z predmetov SŠ, ZŠ, príprava na VŠ

Profesionálny preklad textu v regióne Prešov
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Francúzsky jazykánoáno
Nemecký jazykánoáno
Poľský jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Ukrajinský jazykánoáno
Španielsky jazykánoáno

Solid-plus
Meno: Sidorová Mária, PaedDr.
Masarykova 2
080 01 Prešov
0903 655 632
ms.soildpus@gmail.com
www.solidplus.sk