SLOVACONTACT PLUS, s.r.o.

Preklady a tlmočenie vo všetkých svetových jazykoch, jazykové kurzy anglického jazyka pre deti aj dospelých mobilné učebne vydavateľstvo

Profesionálny preklad textu v regióne Prešov
Počet rokov praxe: 31
Orientačná cena prekladu normostrany od 12,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno

SLOVACONTACT PLUS, s.r.o.
Meno: Bibiana Suchárová
Švábska 24
080 05 Prešov
051/7707204
slovacontact@gmail.com
www.slovacontact.sk