PhDr. Štefan Franko, PhD. - SLOVACONTACT

preklady a tlmočenie vo všetkých svetových jazykoch, jazykové kurzy anglického jazyka vydavateľstvo

Profesionálny preklad textu v regióne Prešov
Počet rokov praxe: 31
Orientačná cena prekladu normostrany od 12,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno

PhDr. Štefan Franko, PhD. - SLOVACONTACT
Meno: B. Sucharova
Švábska 24
080 05 Prešov
051/7707204
slovacontact@gmail.com
www.slovacontact.sk