PaedDr. Marta Borsos

Komárno, Damjanichova 224/14

Preklady a tlmočenie v masďarskom jazyku odborné skúšky prekladateľa - Osvedčenie z r. 2007 odborné skúšky tlmočníka - Osvedčenie z r. 2006 [ kontakty a informácie ]

ADVANS

Nitra

Preklady ADVANS - prekladateľské služby, aj krátke preklady, aj rýchle preklady. Rôzne jazykové kombinácie. Iba neúradné preklady. [ kontakty a informácie ]

Ing. Alexander Andruško

Nové Zámky, Komárňanska, 47

Technické a obchodné odborné preklady. Expert na maďarčinu. Špecializácia - elektrotechnika, IT, energetika, strojárstvo / návody, dohody, zmluvy, osvedčenia, výpisy z registra, garančné listy, výrobné procesy, marketing, nahrávanie hlasového súboru / motory, čerpadlá, klimatizačné zariadenie, servisné stredisko, čerpacia stanica, zariadenia domácností, programový automat, stroje a pod. [ kontakty a informácie ]

PCS-Mgr. Adriana Comber

Levice

Úradné preklady s pečiatkou z/do nemeckého jazyka, odborné a technické preklady, preklady www stránok, zmlúv,bežných textov. Tlmočenie z/do nemeckého jazyka. [ kontakty a informácie ]

Viktória Mala

Komárno, Karola Nagya 48/11

Samospráva, polygrafia, história. [ kontakty a informácie ]

VZO, s.r.o.

Nové Zámky, Platanová 7

Tlmočenie a prekladateľská činnosť v kombináciach maďarského, anglického a slovenského jazyka. Predovšetkým zameranie na tlmočenie. Pôsobnosť v rámci celej Slovenskej republiky a aj zahraničia. oblasť ekonomického a obchodného chrakteru, energetiky, cestovného ruchu, životného prostredia, práva, stavebníctva, marketingu a potravinárskeho priemyslu. [ kontakty a informácie ]

Ing.Irena TAKACOVA

Topoľčany, Gessayova 19 Bratislava

Všetky obory - projekty EU, tendre, zmluvy, rôzne dokumenty - štátne skúšky - CERTIFIKÁTY JAZYK. INŠTITÚCIÍ [ kontakty a informácie ]

László-Komárom

Nitra, Tr. A. Hlinku 8

Elektrotechnika, technika všeobecne, zdravotníctvo. [ kontakty a informácie ]

Strýc Artuš

Nitra, Tr. A. Hlinku 8

Technika, elektrotechnika, ezoterika, liečiteľstvo, zdravá životospráva, všeobecné preklady. Materinský jazyk maďarčina. Som na dôchodku a konečne sa môem viac venovať mojej záľube - prekladateľstvu. [ kontakty a informácie ]

Ing. Katarína Lenková

Komárno, gen. Klapku 34/11

Ekonomika, obchod, marketing, právo. [ kontakty a informácie ]

Agentúra TOP

Nitra, Štúrova 4

Preklady, tlmočenie, korektúry, lokalizácia textov. [ kontakty a informácie ]

Mgr. Alexander Göbő

Levice, P.O. Hviezdoslava 23

Preklady do maďarského aj slovenského jazyka. Všetky obory zmluvy, rôzne dokumenty, projekty, tendre, tlačivá... Zľavy - sú možné na základe dohody. [ kontakty a informácie ]

PA Insight, s.r.o.

Šaľa, Hlavná 39

Preklady
-úradné COC, sobášne listy, rodné listy, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra, vysvedčenia, zmluvy, potvrdenia, certifikáty, lekárske správy atď.
-odborné obchod, financie, ekonomika, bankovníctvo, administratíva, marketing, EU, právo, technika, atď.

tlmočenie
-konzekutívne
-simultánne


kurzy, doučovanie, školenia. [ kontakty a informácie ]

Marek Janok - MARKETER

Nové Zámky, 164 Malá nad Hronom

LANGUAGE SOLUTIONS

Nové Zámky

Kvalitný, spoľahlivý preklad. Štátna jazyková skúška C2 z anglického aj maďarského jazyka. 11-ročná prekladateľská skúsenosť. Priaznivá cena. [ kontakty a informácie ]

Ing. Ildikó Bottlíková

Nitra, Novozámocká 586/74 Veľký Kýr

Úradné overené a bežné preklady z/do maďarského jazyka Bežné preklady z anglického do slovenského/maďarského jazyka Člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov Odborná skúška prekladateľa – maďarský jazyk, MS SR Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa, Tlmočnícky ústav FF UKF, Nitra [ kontakty a informácie ]

hore