ADVANS

Preklady ADVANS - prekladatežské služby, aj krátke preklady, aj rýchle preklady. Rôzne jazykové kombinácie. Iba neúradné preklady.

Profesionálny preklad textu v regióne Nitra
Počet rokov praxe: 22
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 15,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Bulharský jazyknienie
Francúzsky jazyknienie
Maďarský jazyknienie
Nemecký jazyknienie
Požský jazyknienie
Ruský jazyknienie
Slovinský jazyknienie

ADVANS
Meno: Miroslav Rybár
0918 518 238
advans@advans.sk
www.advans.sk