Ing. Alexander Andruško

Technické a obchodné odborné preklady. Expert na maďarčinu. Špecializácia - elektrotechnika, IT, energetika, strojárstvo / návody, dohody, zmluvy, osvedčenia, výpisy z registra, garančné listy, výrobné procesy, marketing, nahrávanie hlasového súboru / motory, čerpadlá, klimatizačné zariadenie, servisné stredisko, čerpacia stanica, zariadenia domácností, programový automat, stroje a pod.

Profesionálny preklad textu v regióne Nové Zámky
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany od 7.50,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Český jazyknienie
Maďarský jazyknienie

Ing. Alexander Andruško
Meno: Ing. Alexander Andruško
Komárňanska, 47
940 75 Nové Zámky
0949 338 504
035/6400459
alexander.andrusko@gmail.com