PCS-Mgr. Adriana Comber

Úradné preklady s pečiatkou z/do nemeckého jazyka, odborné a technické preklady, preklady www stránok, zmlúv,bežných textov. Tlmočenie z/do nemeckého jazyka.

Profesionálny preklad textu v regióne Levice
Počet rokov praxe: 27
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Maďarský jazyknienie
Nemecký jazykánoáno

PCS-Mgr. Adriana Comber
Meno: Mgr. Adriana Comber

adriana.comber@centrum.sk