Strýc Artuš

Technika, elektrotechnika, ezoterika, liečitežstvo, zdravá životospráva, všeobecné preklady. Materinský jazyk maďarčina. Som na dôchodku a konečne sa môem viac venova mojej zážube - prekladatežstvu.

Profesionálny preklad textu v regióne Nitra
Počet rokov praxe: 31
Orientačná cena prekladu normostrany od 7,- do 10,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Český jazyknienie
Maďarský jazyknienie
Slovenský jazyknienie

Strýc Artuš
Meno: Jozef László
Tr. A. Hlinku 8
949 01 Nitra
0904 246 657
strycartus@gmail.com
www.laszlo-komarom.wbl.sk