Marek Janok - MARKETER

Profesionálny preklad textu v regióne Nové Zámky
Počet rokov praxe: 13
Orientačná cena prekladu normostrany od 12,- do 15,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Český jazyknienie
Maďarský jazyknienie
Slovenský jazyknienie

Marek Janok - MARKETER
Meno: Marek Janok
164
94365 Malá nad Hronom
0915 176 680
madarcina.marekjanok@gmail.com
www.prekladymadarcina.webnode.sk