PA Insight, s.r.o.

Preklady
-úradné COC, sobášne listy, rodné listy, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra, vysvedčenia, zmluvy, potvrdenia, certifikáty, lekárske správy atď.
-odborné obchod, financie, ekonomika, bankovníctvo, administratíva, marketing, EU, právo, technika, atď.

tlmočenie
-konzekutívne
-simultánne


kurzy, doučovanie, školenia.

Profesionálny preklad textu v regióne Šaža
Subjekt je prekladatežská agentúra
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany od 7.50,- do 10.00,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Český jazyknienie
Francúzsky jazyknienie
Maďarský jazyknienie
Nemecký jazyknienie
Ruský jazyknienie
Taliansky jazyknienie
Španielsky jazyknienie

PA Insight, s.r.o.
Meno: Mgr. Linda Majdlenová
Hlavná 39
927 05 Šaža
0907 556 122
office@painsight.sk
www.painsight.sk