Ing. Katarína Lenková

Ekonomika, obchod, marketing, právo.

Profesionálny preklad textu v regióne Komárno
Počet rokov praxe: 15
Orientačná cena prekladu normostrany od 7,- do 10,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Maďarský jazyknienie

Ing. Katarína Lenková
Meno: Ing. Katarína Lenková
gen. Klapku 34/11
945 01 Komárno
0904 534 843
lenkokata@gmail.com