Agentúra DUTIS

Banská Bystrica, Námestie Štefana Moysesa 2

Prekladateľské a tlmočnícke služby v 35 jazykoch. [ kontakty a informácie ]

Agentúra Interpret

Banská Bystrica, Povstalecká 39 Banska Bystrica

Preklady a tlmočenie v 35 jazykoch [ kontakty a informácie ]

Mgr.Katarína Medveďová - IN VERBUM

Banská Bystrica, Horná 67

Preklady a tlmočenie z/do 18 jazykov [ kontakty a informácie ]

Inštitút jazykov a vzdelávania Banská Bystrica

Banská Bystrica, Kapitulská 13

Preklady - úradné aj neúradné z/do 42 jazykov; jazykové kurzy - anglický, nemecký, španielsky, ruský, poľský jazyk; kurzy účtovníctva - jednoduché, podvojné, mzdové, počítačové a firemné kurzy [ kontakty a informácie ]

Inštitút jazykov a vzdelávania Banská Bystrica

Banská Bystrica, Kapitulská 13

Preklady - úradné aj neúradné z/do 42 jazykov; jazykové kurzy - anglický, nemecký, španielsky, ruský, poľský jazyk; kurzy účtovníctva - jednoduché, podvojné, mzdové, počítačové a firemné kurzy [ kontakty a informácie ]

i-preklad.sk

Banská Bystrica, Starohorská 6152/24

i-preklad Inteligentný preklad, prekladateľské služby , tlmočnícke služby, jazyková vyučba, anglický jazyk, taliansky jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk, slovenský jazyk, online kalkulácia [ kontakty a informácie ]

Miriama Husenicová

Brezno

Preklady a tlmočenie z nemeckého jazyka / ruské ho jazyka. Špecializácia cestovný ruch, odbroné preklady, umelecké preklady, konzekutívne tlmočenie, simultánne tlmočenie. [ kontakty a informácie ]

Barbora Gecseová

Rimavská Sobota

Vyštudované prekladateľstvo - tlmočníctvo, II. stupeň. [ kontakty a informácie ]

PhDr.Nadežda Stanová

Rimavská Sobota, Veterná 73

Vykonávam predovšetkým preklady a tlmočenie pre štátne orgány v právnej a ekonomickej oblasti, ale aj preklady rôznych dokumentov pre občanov napr. rodné/sobášne/úmrtné listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, osvedčenia pre automobily dovážané z nemecky hovoriacich krajín, certifikáty o nadobudnutej kvalifikácii, potvrdenia o návšteve školy, atď. [ kontakty a informácie ]

Inštitút jazykov a vzdelávania

Zvolen, Strakonická cesta 2307/5

Úradné a neúradne preklady - viac ako 40 jazykov [ kontakty a informácie ]

hore