Katarina Zemanova

Nitra

www.prekladatelia.eu/katarinazemanova/ [ kontakty a informácie ]

Ing. Jana Valková

Nitra, Dlhá 5

Nemčina - odborné a úradné preklady. Expresné termíny. Preklad rodných a sobášnych listov, výpisov z registra trestov, vysvedčení, potvrdení, zmlúv, dokladov od vozidiel a iných úradných dokumentov. [ kontakty a informácie ]

EPRON-ing.František Meduna, Česká republika

Nitra, Nábřetí Krále Jiřího 736 Choceň

Obousměrné překlady Nj-Čj, Aj-Čj, Rj-Čj Ze slovenštiny pouze jednosměrně V němčině i soudní překlady s úředním razítkem. [ kontakty a informácie ]

Comico

Topoľčany, Sv.Cyrila a Metoda 4595/18

Súdne overené preklady a bežné. Jazyky Španielsky, Anglický, Nemecký, Taliansky, Francúzsky, Poľsky, Česky, Chorvátsky, Srbsky, Ukrajinsky, Ruský.....a iné... [ kontakty a informácie ]

ADVANS

Nitra

Preklady ADVANS - prekladateľské služby, aj krátke preklady, aj rýchle preklady. Rôzne jazykové kombinácie. Iba neúradné preklady. [ kontakty a informácie ]

PCS-Mgr. Adriana Comber

Levice

Úradné preklady s pečiatkou z/do nemeckého jazyka, odborné a technické preklady, preklady www stránok, zmlúv,bežných textov. Tlmočenie z/do nemeckého jazyka. [ kontakty a informácie ]

Ing.Irena TAKACOVA

Topoľčany, Gessayova 19 Bratislava

Všetky obory - projekty EU, tendre, zmluvy, rôzne dokumenty - štátne skúšky - CERTIFIKÁTY JAZYK. INŠTITÚCIÍ [ kontakty a informácie ]

Lucia Ďurčáková

Nitra, Lieskova 7

Odborná štátnica z NJ, bežné a odborné preklady z/do NJ, oblasti - stavebníctvo, technické preklady, normy, smernice, CE, cestovný ruch, ekonomika, personalistika. [ kontakty a informácie ]

Mgr. Marek Melišek

Nové Zámky, Budovateľská 19 Palárikovo

Preklady z/do nemeckého jazyka odbory - technika, motorové vozidlá, poisťovníctvo, pedagogika. UKF Nitra College, štátna jazyková skúška C2. [ kontakty a informácie ]

Mgr. Andrea Ballová

Zlaté Moravce, Malý Lapáš 173 Malý Lapáš

Ekonomické texty, texty z odboru šport a telesná výchova, pedagogické texty, návody na použitie, bežné preklady, obchodná korešpondencia, nie úradné. [ kontakty a informácie ]

PaedDr. Oľga Wrede, PhD. - Úradné preklady

Nitra, Južná 38

Úradné preklady z/do nemeckého jazyka - kvalitne, rýchlo a výhodne. Preklad úradných listín rodné listy, sobášne listy, výpisy z registra trestov, živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, vysvedčenia, osvedčenia, diplomy a pod. Preklad zmlúv rôzneho druhu, rozsudkov, lekárskych správ, zápisníc a i. [ kontakty a informácie ]

Agentúra TOP

Nitra, Štúrova 4

Preklady, tlmočenie, korektúry, lokalizácia textov. [ kontakty a informácie ]

PA Insight, s.r.o.

Šaľa, Hlavná 39

Preklady
-úradné COC, sobášne listy, rodné listy, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra, vysvedčenia, zmluvy, potvrdenia, certifikáty, lekárske správy atď.
-odborné obchod, financie, ekonomika, bankovníctvo, administratíva, marketing, EU, právo, technika, atď.

tlmočenie
-konzekutívne
-simultánne


kurzy, doučovanie, školenia. [ kontakty a informácie ]

Mgr. Monika Poláková

Levice

Mám vyštudovanú odbornú nemčinu, konkrétny odbor nemecký jazyk v odbornej komunikácii. Prekladám z NJ do SJ a naopak, z rôznych odborných oblastí. [ kontakty a informácie ]

ALL-OUT, s.r.o.

Nitra, Jelenecká 45D

Prekladáme projektovú a výrobnú dokumentáciu, návody na prevádzku a údržbu, štúdie realizovateľnosti, príručky kvality, technické správy, zmluvy a obchodné podmienky, technologické postupy, certifikáty zhody, tlačové správy, bezpečnostnú dokumentáciu, školiace materiály, ponukové listy, katalógy produkcie, lokalizujeme web stránky. Naše služby sú úspešne využívané v oblasti jadrovej energetiky, elektrotechniky, strojárstva, stavebníctva, poisťovníctva, cestovného ruchu, železničnej dopravy, informačných technológií, chemického priemyslu, potravinárstva, telekomunikácií a v iných oblastiach. [ kontakty a informácie ]

hore