ALL-OUT, s.r.o.

Prekladáme projektovú a výrobnú dokumentáciu, návody na prevádzku a údržbu, štúdie realizovateľnosti, príručky kvality, technické správy, zmluvy a obchodné podmienky, technologické postupy, certifikáty zhody, tlačové správy, bezpečnostnú dokumentáciu, školiace materiály, ponukové listy, katalógy produkcie, lokalizujeme web stránky. Naše služby sú úspešne využívané v oblasti jadrovej energetiky, elektrotechniky, strojárstva, stavebníctva, poisťovníctva, cestovného ruchu, železničnej dopravy, informačných technológií, chemického priemyslu, potravinárstva, telekomunikácií a v iných oblastiach.

Profesionálny preklad textu v regióne Nitra
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 28
Orientačná cena prekladu normostrany od 7,- do 10,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Francúzsky jazyknienie
Nemecký jazyknienie
Poľský jazyknienie
Ruský jazyknienie
Taliansky jazyknienie

ALL-OUT, s.r.o.
Meno: Vladimir Sudakov
Jelenecká 45D
949 01 Nitra
0903 409 121
info@allout.sk
www.allout.sk