EPRON-ing.František Meduna, Česká republika

Nitra, Nábřetí Krále Jiřího 736 Choceň

Obousměrné překlady Nj-Čj, Aj-Čj, Rj-Čj Ze slovenštiny pouze jednosměrně V němčině i soudní překlady s úředním razítkem. [ kontakty a informácie ]

Comico

Topoľčany, Sv.Cyrila a Metoda 4595/18

Súdne overené preklady a bežné. Jazyky Španielsky, Anglický, Nemecký, Taliansky, Francúzsky, Poľsky, Česky, Chorvátsky, Srbsky, Ukrajinsky, Ruský.....a iné... [ kontakty a informácie ]

ADVANS

Nitra

Preklady ADVANS - prekladateľské služby, aj krátke preklady, aj rýchle preklady. Rôzne jazykové kombinácie. Iba neúradné preklady. [ kontakty a informácie ]

Ing.Tatiana Fabišová agentúra Moskva - ruský preklad

Nitra, Golianova 56

Preklad textov rôznej tematiky strojárstvo, technika, stavebníctvo, chémický priemysel, účtovníctvo, marketing, ISO, lekárské správy, návody, obchodná korešpondencia, zmluvy, elektrotechnika, technické správy, školstvo, informatika atď. Som rodená hovorkyňa ruského jazyka, narodená v Moskve. Na Slovensku žijem 13 rokov. Stavebno-letecká vysoká škola v Moskve [ kontakty a informácie ]

VZO, s.r.o.

Nové Zámky, Platanová 7

Tlmočenie a prekladateľská činnosť v kombináciach maďarského, anglického a slovenského jazyka. Predovšetkým zameranie na tlmočenie. Pôsobnosť v rámci celej Slovenskej republiky a aj zahraničia. oblasť ekonomického a obchodného chrakteru, energetiky, cestovného ruchu, životného prostredia, práva, stavebníctva, marketingu a potravinárskeho priemyslu. [ kontakty a informácie ]

Ing.Irena TAKACOVA

Topoľčany, Gessayova 19 Bratislava

Všetky obory - projekty EU, tendre, zmluvy, rôzne dokumenty - štátne skúšky - CERTIFIKÁTY JAZYK. INŠTITÚCIÍ [ kontakty a informácie ]

Easy Translate

Nové Zámky, 16 Na kopci Nesvady

Obchodný preklad, všeobecný preklad [ kontakty a informácie ]

Agentúra TOP

Nitra, Štúrova 4

Preklady, tlmočenie, korektúry, lokalizácia textov. [ kontakty a informácie ]

PA Insight, s.r.o.

Šaľa, Hlavná 39

Preklady
-úradné COC, sobášne listy, rodné listy, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra, vysvedčenia, zmluvy, potvrdenia, certifikáty, lekárske správy atď.
-odborné obchod, financie, ekonomika, bankovníctvo, administratíva, marketing, EU, právo, technika, atď.

tlmočenie
-konzekutívne
-simultánne


kurzy, doučovanie, školenia. [ kontakty a informácie ]

ALL-OUT, s.r.o.

Nitra, Jelenecká 45D

Prekladáme projektovú a výrobnú dokumentáciu, návody na prevádzku a údržbu, štúdie realizovateľnosti, príručky kvality, technické správy, zmluvy a obchodné podmienky, technologické postupy, certifikáty zhody, tlačové správy, bezpečnostnú dokumentáciu, školiace materiály, ponukové listy, katalógy produkcie, lokalizujeme web stránky. Naše služby sú úspešne využívané v oblasti jadrovej energetiky, elektrotechniky, strojárstva, stavebníctva, poisťovníctva, cestovného ruchu, železničnej dopravy, informačných technológií, chemického priemyslu, potravinárstva, telekomunikácií a v iných oblastiach. [ kontakty a informácie ]

Bc. Martina Paulisová

Nitra, Čajkovského 40

Preklady v kombináciách AJ-SK, SK-AJ, ŠJ-SK. [ kontakty a informácie ]

LANGUAGE SOLUTIONS

Nové Zámky

Kvalitný, spoľahlivý preklad. Štátna jazyková skúška C2 z anglického aj maďarského jazyka. 11-ročná prekladateľská skúsenosť. Priaznivá cena. [ kontakty a informácie ]

Ing. Ildikó Bottlíková

Nitra, Novozámocká 586/74 Veľký Kýr

Úradné overené a bežné preklady z/do maďarského jazyka Bežné preklady z anglického do slovenského/maďarského jazyka Člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov Odborná skúška prekladateľa – maďarský jazyk, MS SR Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa, Tlmočnícky ústav FF UKF, Nitra [ kontakty a informácie ]

hore