Ing.Tatiana Fabišová agentúra Moskva - ruský preklad

Preklad textov rôznej tematiky strojárstvo, technika, stavebníctvo, chémický priemysel, účtovníctvo, marketing, ISO, lekárské správy, návody, obchodná korešpondencia, zmluvy, elektrotechnika, technické správy, školstvo, informatika atď. Som rodená hovorkyňa ruského jazyka, narodená v Moskve. Na Slovensku žijem 13 rokov. Stavebno-letecká vysoká škola v Moskve

Profesionálny preklad textu v regióne Nitra
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany od 8.30,- do 10,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Český jazyknienie
Ruský jazyknienie

Ing.Tatiana Fabišová agentúra Moskva - ruský preklad
Meno: Tatiana Fabišová
Golianova 56
949 11 Nitra
0915 716 358
podnikatelstvo@satronet.sk
www.podnikatelstvo.sk