123preklady.eu

Košice, Alešovo nábrežie 6

Profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby z a do 40 cudzích jazykov. [ kontakty a informácie ]

123preklady.eu

Košice, Alešovo Nábrežie 6

Profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby z a do 40-tich cudzích jazykov. [ kontakty a informácie ]

Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE

Košice

Profesionalne prekladatelske a tlmocnicke sluzby bez expresných príplatkov, s korektúrou rodeným hovorcom. Súdne overené preklady. [ kontakty a informácie ]

Vertere - jazykový servis, s.r.o.

Košice, Němcovej 30

Prekladateľské a tlmočnícke služby poskytujeme z a do 40-tich svetových jazykov, vrátane rôznych jazykových kombinácií pre široké spektrum profesijných odborov. Zabezpečujeme jazykové korektúry rodenými hovorcami , grafické spracovanie vašich textov a dokumentov. Pracujeme s rozsiahlym tímom profesionálnych prekladateľov, tlmočníkov a jazykových lektorov, ktorí sú základným predpokladom pre splnenie spoločného cieľa - Vášho úspechu. [ kontakty a informácie ]

Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE

Košice, Jakobyho 4

Úradné preklady osobných dokumentov, zmlúv, osvedčení, technických preukazov a podobne [ kontakty a informácie ]

Meridian bros, s.r.o.

Košice, Repná 21

Preklady a tlmočenie [ kontakty a informácie ]

Mgr. Monika Petriláková, PhD.

Košice, Hanojská 5

Profesionálne preklady a tlmočenie z/do poľského jazyka. [ kontakty a informácie ]

Mgr. Ivan Vlček

Spišská Nová Ves, Brezová 18/24

Tlmočenie Vášho telefonického hovoru do Poľska priamo počas hovoru. Vybavovanie dokumentov a úradných, obchodných a súkromných záležitostí v Poľsku, tlmočenie a preklady z/do poľského jazyka. Vyhľadávanie Vami požadovaných informácií o Poľsku obchodné, úradné, súkromné - napr. ceny tovarov a služieb , pomoc pri dovoze a vývoze z/do Poľska, prezentácii a propagácii výrobkov, obchodných rozhovoroch s partnermi, naväzovaní kontaktov v Poľsku. Vybavovanie rozličných dokumentov a administratívnych daňové a pozemkové úrady, matriky a pod. , obchodných rokovania s partnermi, prezentácie výrobkov a súkromných záležitostí na území Poľska. Tlmočenie Vášho telefonického hovoru priamo počas hovoru konferenčný hovor . Preklady všeobecných a odborných textov texty z oblasti elektroniky a elektrotechniky,technické texty, náučná literatúra, zdravoveda, medicína,liečiteľstvo,návody na použitie, web stránky, liečivé byliny a i. Štúdium odboru quot Prekladateľstvo a tlmočníctvo-poľský jazyk quot som ukončil štátnou skúškou na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Viac ako 20 ročná prax na území Poľska v oblasti nákupu, predaja a servisu spotrebnej elektroniky, elektronických zariadení a elektronických súčiastok. Dôkladná znalosť poľského prostredia a trhu, množstvo kontaktov. [ kontakty a informácie ]

Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK

Košice, Južná Trieda 48

Profesionalne prekladatelske a tlmocnicke sluzby, preklad akehokolvek odboru a kombinacie, uradne overene preklady. Skúsenosti od roku 2003. www.prekladaj.sk [ kontakty a informácie ]

hore