Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE

Úradné preklady osobných dokumentov, zmlúv, osvedčení, technických preukazov a podobne

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Subjekt je prekladatežská agentúra
Počet rokov praxe: 28
Orientačná cena prekladu normostrany od 10.00,- do 19.92,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánonie
Francúzsky jazykánonie
Holandský jazykánonie
Maďarský jazykánonie
Nemecký jazykánonie
Požský jazykánonie
Ruský jazykánonie
Ukrajinský jazykánonie

Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE
Meno: Eva Vargová
Jakobyho 4
040 01 Košice
42105509042193
kevargova@gmail.com