Meridian bros, s.r.o.

Preklady a tlmočenie

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Subjekt je prekladatežská agentúra
Počet rokov praxe: 24
Orientačná cena prekladu normostrany od 7.00,- do 20.00,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánonie
Francúzsky jazykánonie
Maďarský jazykánonie
Nemecký jazykánonie
Požský jazykánonie
Ruský jazykánonie
Srbský jazykánonie
Taliansky jazykánonie

Meridian bros, s.r.o.
Meno: Mgr. Anna Gallyová
Repná 21
04013 Košice
0903 632 025
anna@meridianbros.sk
www.meridianbros.sk