Mgr. Ivan Vlček

Tlmočenie Vášho telefonického hovoru do Požska priamo počas hovoru. Vybavovanie dokumentov a úradných, obchodných a súkromných záležitostí v Požsku, tlmočenie a preklady z/do požského jazyka. Vyhžadávanie Vami požadovaných informácií o Požsku obchodné, úradné, súkromné - napr. ceny tovarov a služieb , pomoc pri dovoze a vývoze z/do Požska, prezentácii a propagácii výrobkov, obchodných rozhovoroch s partnermi, naväzovaní kontaktov v Požsku. Vybavovanie rozličných dokumentov a administratívnych daňové a pozemkové úrady, matriky a pod. , obchodných rokovania s partnermi, prezentácie výrobkov a súkromných záležitostí na území Požska. Tlmočenie Vášho telefonického hovoru priamo počas hovoru konferenčný hovor . Preklady všeobecných a odborných textov texty z oblasti elektroniky a elektrotechniky,technické texty, náučná literatúra, zdravoveda, medicína,liečitežstvo,návody na použitie, web stránky, liečivé byliny a i. Štúdium odboru quot Prekladatežstvo a tlmočníctvo-požský jazyk quot som ukončil štátnou skúškou na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Viac ako 20 ročná prax na území Požska v oblasti nákupu, predaja a servisu spotrebnej elektroniky, elektronických zariadení a elektronických súčiastok. Dôkladná znalos požského prostredia a trhu, množstvo kontaktov.

Profesionálny preklad textu v regióne Spišská Nová Ves
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany od 8,- do 15,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Požský jazyknieáno

Mgr. Ivan Vlček
Meno: Mgr. Ivan Vlček
Brezová 18/24
052 01 Spišská Nová Ves
0905 342 421
ivanvlcek.snv@gmail.com