Mgr. Monika Petriláková, PhD.

Profesionálne preklady a tlmočenie z/do požského jazyka.

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Počet rokov praxe: 15
Orientačná cena prekladu normostrany od 9,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Požský jazyknieáno

Mgr. Monika Petriláková, PhD.
Meno: Mgr. Monika Petriláková, PhD.
Hanojská 5
040 13 Košice
0908 974 770
petrilakova.monika@gmail.com