Latinský slovník online

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

vacatio
z latinčiny - oslobodenia

vacatio
z latinčiny - výhradné právo

vacatio
z latinčiny - výnimky

vacatio
z latinčiny - výsada

vacuitas
z latinčiny - prázdnota

vacuitas
z latinčiny - prázdny

vacuus
z latinčiny - bez

vacuus
z latinčiny - márny

vacuus
z latinčiny - prázdnota

vacuus
z latinčiny - prázdny

vacuus
z latinčiny - zbytočný

vafer
z latinčiny - chytrý

vafer
z latinčiny - dovedné

vafer
z latinčiny - inteligentný

vafer
z latinčiny - obratný

vafer
z latinčiny - schopný

vafer
z latinčiny - skúsený

vafer
z latinčiny - zručný

vafer
z latinčiny - šikovný

vaframentum
z latinčiny - finta

vaframentum
z latinčiny - lesť

vacatio
z latinčiny - oslobodenia

vacatio
z latinčiny - výhradné právo

vacatio
z latinčiny - výnimky

vacatio
z latinčiny - výsada

vacuitas
z latinčiny - prázdnota

vacuitas
z latinčiny - prázdny

vacuus
z latinčiny - bez

vacuus
z latinčiny - márny

vacuus
z latinčiny - prázdnota

vacuus
z latinčiny - prázdny

vacuus
z latinčiny - zbytočný

vafer
z latinčiny - chytrý

vafer
z latinčiny - dovedné

vafer
z latinčiny - inteligentný

vafer
z latinčiny - obratný

vafer
z latinčiny - schopný

vafer
z latinčiny - skúsený

vafer
z latinčiny - zručný

vafer
z latinčiny - šikovný

vaframentum
z latinčiny - finta

vaframentum
z latinčiny - lesť

Ďalej >>

hore