Lekársky slovník online

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A-V blok
jedna z foriem porúch srdcového rytmu

A00
Skratka diagnózy - cholera

A01
Skratka diagnózy - brušný týfus a paratýfusy

A02
Skratka diagnózy - iné infekcie salmonelami

A03
Skratka diagnózy - bacilová červienka (dyzentéria) - šigelóza

A04
Skratka diagnózy - iné bakteriálne črevné infekcie

A05
Skratka diagnózy - iné bakteriálne otravy potravinami

A06
Skratka diagnózy - amébová červienka - amebóza

A07
Skratka diagnózy - iné protozoárne črevné choroby

A08
Skratka diagnózy - vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie

A09
Skratka diagnózy - hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu

A15
Skratka diagnózy - respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky potvrdená

A16
Skratka diagnózy - respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky nepotvrdená

A17
Skratka diagnózy - tuberkulóza nervovej sústavy

A18
Skratka diagnózy - tuberkulóza iných ústrojov

A19
Skratka diagnózy - miliárna tuberkulóza

A20
Skratka diagnózy - mor - pestis

A21
Skratka diagnózy - tularémia

A22
Skratka diagnózy - slezinová sneť - antrax

A23
Skratka diagnózy - brucelóza

A24
Skratka diagnózy - sopľavka - malleus a melioidóza - pseudomalleus

A-V blok
jedna z foriem porúch srdcového rytmu

A00
Skratka diagnózy - cholera

A01
Skratka diagnózy - brušný týfus a paratýfusy

A02
Skratka diagnózy - iné infekcie salmonelami

A03
Skratka diagnózy - bacilová červienka (dyzentéria) - šigelóza

A04
Skratka diagnózy - iné bakteriálne črevné infekcie

A05
Skratka diagnózy - iné bakteriálne otravy potravinami

A06
Skratka diagnózy - amébová červienka - amebóza

A07
Skratka diagnózy - iné protozoárne črevné choroby

A08
Skratka diagnózy - vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie

A09
Skratka diagnózy - hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu

A15
Skratka diagnózy - respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky potvrdená

A16
Skratka diagnózy - respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky nepotvrdená

A17
Skratka diagnózy - tuberkulóza nervovej sústavy

A18
Skratka diagnózy - tuberkulóza iných ústrojov

A19
Skratka diagnózy - miliárna tuberkulóza

A20
Skratka diagnózy - mor - pestis

A21
Skratka diagnózy - tularémia

A22
Skratka diagnózy - slezinová sneť - antrax

A23
Skratka diagnózy - brucelóza

A24
Skratka diagnózy - sopľavka - malleus a melioidóza - pseudomalleus

Ďalej >>

hore