Latinský slovník online

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

pactio
z latinčiny - dohoda

pactio
z latinčiny - dohovor

pactio
z latinčiny - kontrakt

pactio
z latinčiny - zmluva

pactum
z latinčiny - dohoda

pactum
z latinčiny - dohovor

pactum
z latinčiny - kontrakt

pactum
z latinčiny - pakt

pactum
z latinčiny - zmluva

paedor
z latinčiny - nečistota

paedor
z latinčiny - špina

paenitudo
z latinčiny - žal

paenitudo
z latinčiny - ľútosť

pallens
z latinčiny - bledý

pallens
z latinčiny - svetlý

pallidus
z latinčiny - bledý

pallidus
z latinčiny - svetlý

pallium
z latinčiny - kryt

pallium
z latinčiny - plášť

pallor
z latinčiny - bledosť

palmes
z latinčiny - vetvu

pactio
z latinčiny - dohoda

pactio
z latinčiny - dohovor

pactio
z latinčiny - kontrakt

pactio
z latinčiny - zmluva

pactum
z latinčiny - dohoda

pactum
z latinčiny - dohovor

pactum
z latinčiny - kontrakt

pactum
z latinčiny - pakt

pactum
z latinčiny - zmluva

paedor
z latinčiny - nečistota

paedor
z latinčiny - špina

paenitudo
z latinčiny - žal

paenitudo
z latinčiny - ľútosť

pallens
z latinčiny - bledý

pallens
z latinčiny - svetlý

pallidus
z latinčiny - bledý

pallidus
z latinčiny - svetlý

pallium
z latinčiny - kryt

pallium
z latinčiny - plášť

pallor
z latinčiny - bledosť

palmes
z latinčiny - vetvu

Ďalej >>

hore