Latinský slovník online

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

daemon
z latinčiny - duch

daemon
z latinčiny - fantóm

daemon
z latinčiny - prelud

daemon
z latinčiny - prízrak

daemon
z latinčiny - strašidlo

daemon
z latinčiny - zjavenie

damno
z latinčiny - prekliať

damno
z latinčiny - preklínať

damnum
z latinčiny - poškodenie

damnum
z latinčiny - strata

damnum
z latinčiny - úraz

damnum
z latinčiny - zranenie

damnum
z latinčiny - škoda

daps
z latinčiny - banket

daps
z latinčiny - hostina

dativus
z latinčiny - datív

debacchatio
z latinčiny - besnenie

debacchatio
z latinčiny - zlosť

debacchatio
z latinčiny - zúrivosť

debilitas
z latinčiny - chabost

debilitas
z latinčiny - krehkosť

daemon
z latinčiny - duch

daemon
z latinčiny - fantóm

daemon
z latinčiny - prelud

daemon
z latinčiny - prízrak

daemon
z latinčiny - strašidlo

daemon
z latinčiny - zjavenie

damno
z latinčiny - prekliať

damno
z latinčiny - preklínať

damnum
z latinčiny - poškodenie

damnum
z latinčiny - strata

damnum
z latinčiny - úraz

damnum
z latinčiny - zranenie

damnum
z latinčiny - škoda

daps
z latinčiny - banket

daps
z latinčiny - hostina

dativus
z latinčiny - datív

debacchatio
z latinčiny - besnenie

debacchatio
z latinčiny - zlosť

debacchatio
z latinčiny - zúrivosť

debilitas
z latinčiny - chabost

debilitas
z latinčiny - krehkosť

Ďalej >>

hore