AKOMAK Projekt Preklady poľština - čeština - slovenčina

Prešov

Ponúkame Vám prekladateľské služby z poľštiny do slovenčiny a naopak rodenými hovorcami. Rýchlo a spoľahlivo . Každý text kompetentne preloží rodený hovorca. Spolupracujeme s holdingovými spoločnosťami, podnikateľskými subjektmi, fyzickými a právnickými osobami, agentúrami, kanceláriami a obchodnými komorami. Ponúkame aj jazykovú obsluhu školení, obchodných stretnutí, rokovaní. [ kontakty a informácie ]

A.C. Signum Marek Hryć

Poprad

Mgr. Marek Hryć - rodený hovorca, filológ, absolvent slovanskej filológie Varšavská univerzita poskytuje tieto služby - Prekladateľské služby z/do poľštiny. - Korektúry a redigovanie textov. - Vyhľadávanie informácií v Poľsku. - Reklama v poľských médiách. - Iné služby - dohodou. [ kontakty a informácie ]

Kvalitné preklady

Poprad, Ludvíka Svobodu 1A

Ponúkame všetky druhy prekladov okrem úradne overených prekladov, ktoré sú vypracované diplomovanými prekladateľmi v odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo. [ kontakty a informácie ]

Litteris

Prešov

Profesionálne preklady a tlmočenie z rôznych oblastí právo, zmluvy, marketing, obchodná korešpondencia, humanitné vedy, žiadosti o finančnú podporu EÚ, webové stránky, návody na použitie, cestovný ruch a pod. Okrem prekladateľských služieb ponúkam aj pomoc pri nadväzovaní kontaktov v Poľsku, vyhľadávaní partnerov a informácií. [ kontakty a informácie ]

Úradné preklady - taliančina

Prešov, Nábrežná 10

Súdny prekladateľ - taliančina - úradné preklady - taliansky jazyk. [ kontakty a informácie ]

Solid-plus

Prešov, Masarykova 2

Preklady úradné aj neúradné, jazykové kurzy, doučovanie z predmetov SŠ, ZŠ, príprava na VŠ [ kontakty a informácie ]

Mgr. Jana Gasiorowska

Bardejov, Pod Vinbargom 17

Ponúkam preklady z/do poľského jazyka z rôznych oblastí právo, marketing, webové stránky, cestovný ruch a pod. Okrem toho ponúkam aj pomoc pri nadväzovaní kontaktov v Poľsku. [ kontakty a informácie ]

Marek Kurta

Prešov, Martina Benku 5

Preklady z angličtiny, nemčiny, poľštiny, češtiny, slovenčiny a naopak. [ kontakty a informácie ]

hore