Mgr. Jana Gasiorowska

Ponúkam preklady z/do požského jazyka z rôznych oblastí právo, marketing, webové stránky, cestovný ruch a pod. Okrem toho ponúkam aj pomoc pri nadväzovaní kontaktov v Požsku.

Profesionálny preklad textu v regióne Bardejov
Počet rokov praxe: 18
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Požský jazyknieáno

Mgr. Jana Gasiorowska
Meno: Mgr. Jana Gasiorowska
Pod Vinbargom 17
085 01 Bardejov
0903 920 535
janaudicova@gmail.com
www.polskyjazykpreklady.sk