PKT-Expres, s.r.o.

Bratislava, Strojnícka 97, P.O.Box 35

Preklady a tlmočenie z a do všetkých európskych jazykov [ kontakty a informácie ]

Agentura ONLINE, s.r.o.

Pezinok, Kollárova 16

Agentúra Online ponúka svojim klientom kompletné jazykové služby od prekladov a úprav dokumentov, cez tlmočenie až po riadenie multijazyčných prekladateľských projektov. [ kontakty a informácie ]

Nataliya Hertseh - Slavia consulting

Bratislava, Lazaretská 23

Texty z oblasti práva a ekonomiky - preklady rôznych obchodných ponúk a transakcií, cenníkov, katalógov, preklady zápisníc z valných zhromaždení, preklady výročných a audítorských správ, firemnej korešpondencie, podnikateľských plánov, vnútorne schválených stanov, preklady prezentácii, dotazníkov, programov konferencií a akejkoľvek inej dokumentácie. Vedecké a odborné texty – preklady odborných publikácií. Literárno-umelecké texty rôznorodé . [ kontakty a informácie ]

Ivan Mazar - European Project Consulting, s.r.o.

Bratislava, Rázusovo nábrežie 4

Na území Slovenska som už viac ako 10 rokov a profesionálne sa venujem prekladom, tlmočeniu, poradenstvu a konzultáciám ohľadom podnikania na území Ukrajiny. Nakoľko pochádzam z Ukrajiny, ukrajinčina a ruština sú mojimi materinskými jazykmi. Zo slovenského jazyka som abslovoval štátnu jazykovú skúšku a som držiteľom vysvedčenia s vyznamenaním. Taktiež mám ukončený kurz pre prekladateľov a tlmočníkov na Ústave súdneho inžinierstva pri Žilinskej univerzite a som držiteľom osvedčenia o absolvovaní odborného minima pre prekladateľov a tlmočníkov. 29. júna 2006 som úspešne absolvoval odbornú skúšku prekladateľov v odbore ukrajinský jazyk na Tlmočníckom ústave Filozofickej Fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, kde som obdržal Osvedčenie o absolvovaní odbornej skúšky prekladateľa v zmysle ustanovenia § 5 a § 7 vyhlášky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Dňa 25.10.2006 som bol v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch zapísaný ako úradný prekladateľ do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, do oddielu na zápis prekladateľov, odbor Ukrajinský jazyk. Pri poradenstve a konzultáciách väčšinou využívam osobné kontakty a ku každému klientovi pristupujem individuálne. Preto kvalita poskytovaných služieb je zaručená. [ kontakty a informácie ]

MÚDRY PREKLAD s. r. o.

Bratislava, Šulekova 12

Agentúra MÚDRY PREKLAD je na trhu prekladateľských a tlmočníckych služieb šiesty rok. Za toto krátke obdobie sme však dokázali získať mnohých významných zákazníkov, s ktorými spolupracujeme k obojstrannej spokojnosti. Aby sme mohli byť stále na poprednom mieste na trhu prekladateľských a tlmočníckych služieb, je hlavným cieľom našej agentúry spokojný zákazník. My vieme, že tento cieľ sa dá dosiahnuť iba kvalitnými službami. [ kontakty a informácie ]

Ci-Pa s.r.o.

Senec, Mierové nam.18

Úradné a neúradné preklady [ kontakty a informácie ]

LEXMAN, s.r.o.

Bratislava, Vajnorská 100/B

Spoločnosť LEXMAN patrí k popredným prekladateľským a tlmočníckym spoločnostiam nielen doma ale aj v zahraničí. Poskytujeme preklady, revízie, korektúry odborných textov ako aj textov s úradným overením. Realizujeme simultánne ako aj konzekutívne tlmočenia. zameriavame sa na lokalizáciu softvérov, webových stránok a celkovo ponúkame naše služby vo viac ako 50 jazykoch. Naši klienti oceňujú najmä skúsenosti a ústretový prístup projektových manažérov, rýchly klientský servis, skúsených prekladateľov a tlmočníkov v odbore a flexibilné termíny dodania vďaka moderným prekladovým softvérom. [ kontakty a informácie ]

INTERLANG Prekladateľská agentúra

Bratislava, Švabinského 13

Poskytujeme úradné overené, súdne, s pečiatkou preklady a komerčné neúradné preklady z / do všetkých hlavných svetových jazykov. Všetci naši prekladatelia a tlmočníci sú kvalifikovaní overení experti s dlhoročnými skúsenosťami. Úradné preklady vykonávajú úradní prekladatelia splnomocnení štátom na vykonávanie prekladateľskej činnosti podľa Zákona 382/2004 Z.z. a registrovaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. [ kontakty a informácie ]

Inštitút jazykov a vzdelávania Pezinok

Pezinok, Kollárova 14/a

Prekladateľská agentúra Pezinok - úradné súdne preklady, odborné preklady, voľné preklady, jazykové preklady pre viac ako 40 jazykov. [ kontakty a informácie ]

Vertere - jazykový servis Bratislava s.r.o.

Bratislava, Račianska 66

Prekladateľské a tlmočnícke služby poskytujeme z a do 40-tich svetových jazykov, vrátane rôznych jazykových kombinácií pre široké spektrum profesijných odborov. Zabezpečujeme jazykové korektúry rodenými hovorcami , grafické spracovanie vašich textov a dokumentov. Pracujeme s rozsiahlym tímom profesionálnych prekladateľov, tlmočníkov a jazykových lektorov, ktorí sú základným predpokladom pre splnenie spoločného cieľa - Vášho úspechu. [ kontakty a informácie ]

Inteligentné preklady

Bratislava, Svätovojtešská 19

Kvalitné preklady textov, úradné preklady, korektúry, tlmočenie. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti. Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku. [ kontakty a informácie ]

Ing. Martin Kimerling

Bratislava

Všeobecné a odborné preklady z poľštiny, ukrajinčiny, ruštiny, švédčiny, turečtiny do slovenčiny a naopak. [ kontakty a informácie ]

hore