Nataliya Hertseh - Slavia consulting

Texty z oblasti práva a ekonomiky - preklady rôznych obchodných ponúk a transakcií, cenníkov, katalógov, preklady zápisníc z valných zhromaždení, preklady výročných a audítorských správ, firemnej korešpondencie, podnikateľských plánov, vnútorne schválených stanov, preklady prezentácii, dotazníkov, programov konferencií a akejkoľvek inej dokumentácie. Vedecké a odborné texty – preklady odborných publikácií. Literárno-umelecké texty rôznorodé .

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 22
Orientačná cena prekladu normostrany od 20,- do 28,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Ruský jazykánoáno
Ukrajinský jazykánoáno

Nataliya Hertseh - Slavia consulting
Meno: Mgr. Nataliya Hertseh
Lazaretská 23
811 09 Bratislava
0918 153 612
natalia.hertseh@centrum.sk
www.slaviaconsulting.sk