Ing. Martin Kimerling

Všeobecné a odborné preklady z požštiny, ukrajinčiny, ruštiny, švédčiny, turečtiny do slovenčiny a naopak.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 14,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Požský jazyknienie
Ruský jazyknienie
Turecký jazyknienie
Ukrajinský jazyknienie
Švédsky jazyknienie

Ing. Martin Kimerling
Meno: Ing. Martin Kimerling
+372 560 556 58
longmaou@gmail.com
www.longma.ee/sk/preklady/