LEXMAN, s.r.o.

Spoločnos LEXMAN patrí k popredným prekladatežským a tlmočníckym spoločnostiam nielen doma ale aj v zahraničí. Poskytujeme preklady, revízie, korektúry odborných textov ako aj textov s úradným overením. Realizujeme simultánne ako aj konzekutívne tlmočenia. zameriavame sa na lokalizáciu softvérov, webových stránok a celkovo ponúkame naše služby vo viac ako 50 jazykoch. Naši klienti oceňujú najmä skúsenosti a ústretový prístup projektových manažérov, rýchly klientský servis, skúsených prekladatežov a tlmočníkov v odbore a flexibilné termíny dodania vďaka moderným prekladovým softvérom.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Subjekt je prekladatežská agentúra
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Portugalský jazykánoáno
Požský jazykánoáno
Rumunský jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Slovinský jazykánoáno
Srbský jazykánoáno
Ukrajinský jazykánoáno
Švédsky jazykánoáno

LEXMAN, s.r.o.
Meno: Závalcová
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
02/45528041-43
bratislava@lexman.sk
www.lexman.sk