Litteris

Bratislava

Profesionálne preklady a tlmočenie z rôznych oblastí právo, zmluvy, marketing, obchodná korešpondencia, humanitné vedy, žiadosti o finančnú podporu EÚ, webové stránky, návody na použitie, cestovný ruch a pod. Okrem prekladateľských služieb ponúkam aj pomoc pri nadväzovaní kontaktov v Poľsku, vyhľadávaní partnerov a informácií. [ kontakty a informácie ]

AKOMAK PROJEKT

Bratislava, Garbarska Krakov, Polsko

Spolupracujeme s holdingovými spoločnosťami, podnikateľskými subjektmi, fyzickými a právnickými osobami, agentúrami, kanceláriami a obchodnými komorami. Prekladáme zmluvy, webové stránky, reklamné a obchodné ponuky, knihy, filmy, katalógy, technické dokumentácie, návody na obsluhu, európske projekty, zákony a ich návrhy, vedecké články, abstrakty, tlačové články, úradné a obchodné písomnosti. Ponúkame aj jazykovú obsluhu školení, obchodných stretnutí, rokovaní. Každý text kompetentne preloží rodený hovorca, čo je dnes neodmysliteľným predpokladom zaistenia najvyššej úrovne prekladu. Základným východiskom našej práce je dodať službu v dohodnutom termíne, rozsahu a požadovanej kvalite. Našim poslaním je Vaša spokojnosť. Napíšte nám a my urobíme všetko, aby sme dosiahli Váš cieľ. S nami môžete komunikovať bez hraníc. [ kontakty a informácie ]

Filip Šuman - Burdej

Bratislava, Topoľčianska 8

Vyučovanie angličtiny, slovenčiny a literatúry, slovenčiny pre cudzincov z anglicky hovoriacich krajín, preklady a korektúry textov z a do angličtiny [ kontakty a informácie ]

Mgr. Árpád Korpás

Bratislava, Boldog 100 Boldog

Som novinár, prekladateľ a sprievodca cestovného ruchu SZČO . Preklady SK–HU/HU–SK a CZ–HU. Konzekutívne a sprievodné tlmočenie SK–HU a CZ–HU, prípadne HU–SK. Špecializácia spoločenské vedy, cestovný ruch, monitoring médií, poisťovníctvo, právo. [ kontakty a informácie ]

Euro Servis

Bratislava, Miletičova 10

DE-SK Súdny preklad jazyk nemecký -slovenský, DE-SK Konferenčné aj konzekutívne tlmočenie

Akreditácia pre EU DG SCIC DE-SK, CZ-SK, Viedenská Univerzita, VŠ prekladatelstvo tlmočníctvo [ kontakty a informácie ]

Andrea Koronciová

Bratislava

Právo, zmluvy, komplexná právna a obchodná dokumentácia, všeobecné texty [ kontakty a informácie ]

hore