AKOMAK PROJEKT

Spolupracujeme s holdingovými spoločnosťami, podnikateľskými subjektmi, fyzickými a právnickými osobami, agentúrami, kanceláriami a obchodnými komorami. Prekladáme zmluvy, webové stránky, reklamné a obchodné ponuky, knihy, filmy, katalógy, technické dokumentácie, návody na obsluhu, európske projekty, zákony a ich návrhy, vedecké články, abstrakty, tlačové články, úradné a obchodné písomnosti. Ponúkame aj jazykovú obsluhu školení, obchodných stretnutí, rokovaní. Každý text kompetentne preloží rodený hovorca, čo je dnes neodmysliteľným predpokladom zaistenia najvyššej úrovne prekladu. Základným východiskom našej práce je dodať službu v dohodnutom termíne, rozsahu a požadovanej kvalite. Našim poslaním je Vaša spokojnosť. Napíšte nám a my urobíme všetko, aby sme dosiahli Váš cieľ. S nami môžete komunikovať bez hraníc.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Český jazyknieáno
Poľský jazyknieáno
Slovenský jazyknieáno

AKOMAK PROJEKT
Meno: Martin Lončák amp Izabela Zając
Garbarska
31 131 Krakov, Polsko
+48 501 563 953
+48 888 905 268
loncak@gmail.com
www.prekladatelia-polstina.sk