Filip Šuman - Burdej

Vyučovanie angličtiny, slovenčiny a literatúry, slovenčiny pre cudzincov z anglicky hovoriacich krajín, preklady a korektúry textov z a do angličtiny

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- do 25,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Český jazyknienie
Slovenský jazyknienie

Filip Šuman - Burdej
Meno: Filip Šuman
Topožčianska 8
851 05 Bratislava
0949 620 017
filip-en@tym.sk
www.filip-en.eu